Vrijwilligers

Het bijzondere aan onze manege is dat deze drijft op vrijwilligers. Maar wie zijn al deze vrijwilligers? Voor een antwoord op die vraag ben je op deze pagina op het juiste adres.

Ruiters

Op de eerste plaats staan onze ruiters. Paardrijden is natuurlijk een dure sport, maar doordat onze ruiters ook meehelpen met de verzorging van de paarden hanteren wij schappelijke prijzen voor het onze leskaarten. In ruil daarvoor helpen de ruiters die bij ons rijden zowel voor als na de les mee met de verzorging van de paarden. Ruiters komen minimaal een uur voor de les naar de manege om te helpen. Zij helpen mee met zowel het uitmesten als het opstrooien van de stallen zodat de paarden elke dag van een schoon bed worden voorzien. Daarnaast helpen onze ruiters mee met het klaarzetten van het hooi, het vegen van het terrein, en het buiten zetten en binnen halen van de paarden in onze paddocks. Natuurlijk spendeert ook elke ruiter op de dag dat hij of zij rijdt veel tijd door met de paarden op stal. Onder begeleiding van onze stal-coördinatoren poetsen onze ruiters zelf de paarden, zadelen zij zelf de paarden op, en helpen zij ook weer met het afzadelen na de les. Na de lessen spenderen de ruiters ook ongeveer een uur extra op de manege om het paard de benodigde verzorging te bieden en om netjes hun eigen spullen op te ruimen. Het idee hierachter is natuurlijk dat de ruiters zelf leren wat er precies bij komt kijken om voor een paard te zorgen op een dag; de ideale voorbereiding voor als de ruiter later zelf een eigen paard aan wilt schaffen!

Stal-coördinatoren

Elke dag lopen er op onze manege ook stal-coördinatoren rond. Zij helpen de ruiters met de verzorging van de paarden en houden een oogje in het zeil op het terrein. De stal-coördinatoren verdelen de taken van de ruiters en sturen hen aan om de verzorging van de paarden te voorzien. Daarnaast helpen zij uiteraard zelf ook mee met de verzorging. Voor alle vragen die ruiters hebben staan onze stal-coördinatoren klaar om deze te beantwoorden. Zo helpen zij de ruiters groeien. Daarnaast is het stal-coördinatorschap zelf natuurlijk ook een mooie functie om zo meer te leren over verantwoordelijkheid en over paardenverzorging. Wij proberen dan ook zoveel mogelijk onze gevorderde ruiters op te leiden tot stal-coördinator. 

Instructeurs

De instructeurs die rondlopen op onze manege krijgen ondertussen betaald voor het lesgeven. Als manege konden wij niet anders, omdat goede gediplomeerde instructeurs nu eenmaal ontzettend schaars zijn. Maar dit betekent niet dat onze instructeurs helemaal geen vrijwilligers zijn. Naast het lesgeven dragen onze instructeurs namelijk ook bij aan het beter maken van onze vereniging. Uitmesten, voeren, revalideren van blessures, verzorging, het terrein netjes houden; het hoort er allemaal bij, en onze instructeurs zijn gewend daar helemaal mee in te gaan.

De dag van een instructeur op manege de Eendenkooi ziet er bij ons als volgt uit. Samen met de stal-coördinator van die dag bespreekt de instructeur hoe de lesdag eruit gaat zien. De instructeur bepaald welke paarden worden ingezet, en welke ruiter op welk paard rijdt. Voordat de lessen officieel beginnen helpt de instructeur nog even mee in de stallen en met het buitenzetten van de paarden. Als de lessen beginnen is de instructeur vervolgens in de bak aanwezig, terwijl de stal-coördinatoren een oogje in het zeil houden op de stallen en in de kantine. Na de les rond de instructeur de administratieve taken van de lessen af. De kantine wordt weer mooi achtergelaten, en na een laatste voerbeurt en een laatste check op alle manegepaarden verlaten zowel de instructeur als de stal-coördinator de manege.

Ouders

Natuurlijk hopen wij dat elke ruiter die bij ons komt rijden ook ouders hebben die interesse hebben om een steentje bij te dragen aan onze manege. Zo zal de ene ouder zich helemaal vrij en ontspannen voelen door na werktijd of in het weekend een paar stalletjes uit te mesten. De andere ouder spreekt dit wellicht iets minder aan, maar vindt het misschien wel leuk om eens een bardienst mee te draaien of de kantine schoon te maken. Hoewel wij het erg op prijs stellen als ouders op de dag dat hun zoon of dochter rijdt ook mee willen helpen, begrijpen wij ook dat niet elke ouder hier op te wachten staat. Voor ouders die niet wekelijks op de manege kunnen zijn, maar toch af en toe hun handen uit de mouwen willen steken, hebben wij af en toe activiteiten gepland staan waar iedereen aan deel kan nemen. Denk aan een uurtje helpen om het nieuwe hooi te lossen voor de paarden, of een klus-dag op onze manege waarbij de stallen geverfd worden. Ook zoeken wij altijd vrijwilligers die ons kunnen helpen met administratieve taken of IT werkzaamheden. Er zijn genoeg taken waar wij op de manege wel hulp bij kunnen gebruiken! Voor extra vragen hoe u als ouder kan helpen kunt u altijd contact met ons opnemen.


Bestuursleden

De bestuursleden van onze manege werken uiteraard ook op vrijwillige basis. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, en de overige bestuursleden. De bestuursleden van onze manege geven leiding aan de vereniging en ontwikkelen het beleid voor onze manege. Zij zorgen ervoor dat de dagelijkse gang van zaken op de manege goed verloopt en dat de financiën en administratie op orde zijn. Zowel door de bestuursleden als alle vrijwilligers die ons dagelijks helpen kan de manege goed draaiende worden gehouden!

Overige vrijwilligers

Natuurlijk lopen er ook heel veel vrijwilligers bij ons rond die andere taken voor ons vervullen. Denk aan alle klusjesmannen (en vrouwen!) die ons helpen om de manege verschillende reparaties uitvoeren. Ook zou onze manege niet kunnen bestaan zonder onze dagelijkse voerders, die al vroeg in de ochtend of op andere tijdstippen naar de manege toe komen om onze paarden van kracht- en ruwvoer te voorzien. Zo zijn er nog veel andere vrijwilligers die allemaal op hun eigen manier een steentje bijdragen aan de verenging.

Interesse?

Wil jij ook een steentje bijdragen aan onze manege op jouw eigen manier? Stuur dan een mail naar manege@eendenkooi.nl en zo zullen wij samen bespreken hoe jouw kwaliteiten van pas kunnen komen op onze vereniging.

Onze dank naar alle vrijwilligers is ontzettend groot en wij kijken er altijd naar uit om van de manege nog een mooiere plek te maken.