Veiligheid en ongewenst gedrag

Manege de Eendenkooi wil dat haar leden en bezoekers zo veilig mogelijk en in een goede onderlinge sfeer op het terrein van de manege kunnen zijn. Alle vrijwilligers hebben dat doel voor ogen, maar ook jij hebt een belangrijke eigen verantwoordelijkheid om aan dit doel bij te dragen.

Om dit te kunnen waarborgen is het belangrijk dat we een aantal afspraken met elkaar maken. Veel gaat vanzelfsprekend en is onderdeel van de jarenlange cultuur van onze manege. Van sommige zaken is het goed om ze op papier te zetten. We vragen onze vrijwilligers om deze afspraken die zijn neergelegd in de Gedragscode sociale veiligheid van Manege de Eendenkooi te ondertekenen. 

Klachtenprocedure

Voor klachten waar je mee naar het bestuur wilt stappen, bijvoorbeeld omdat je vindt dat degene bij wie je eerder hebt geklaagd er niet voldoende mee heeft gedaan, hebben we een klachtenprocedure uitgeschreven. 

Vertrouwenspersoon

Misschien gebeuren er dingen binnen onze manege waar je moeite mee hebt en kun je daar moeilijk over praten met de betrokken mensen. In dat geval is het fijn als je (eventueel anoniem) bij iemand terecht kunt. Je kunt dan terecht bij onze vertrouwenspersoon, Moniek Beirnaert, ruiter van de dinsdag. Zij is te bereiken op:
telefoon: 06 29 13 96 98
e-mail: moniekbeirnaert @ gmail.com.