De geschiedenis van "Vereniging Jeugd en Paard de Eendenkooi".

Het stuk grond waarop de manege ligt is eigendom van de gemeente Den Haag. De manege dankt haar naam aan de eeuwenoude eendenkooi welke zich nog steeds op dit kavel bevindt en die door de gemeente op de lijst van natuurmonumenten is gezet. In 1964 ging de gemeente ertoe over iets met de grond en de opstallen te doen. Beide werden verhuurd aan de Katholieke Verkenners, district Den Haag, die het Buitencentrum de Eendenkooi oprichtten. Scouting, zoals de verkenners tegenwoordig heten, had het plan allerlei activiteiten te ontwikkelen voor groepen kinderen uit de Haagse binnenstad. Omdat de omgang met en de verzorging van dieren als een essentieel onderdeel van dit programma werd beschouwd, bracht Scouting 5 paarden onder in dit buitencentrum. Eind 1971 werd een manegeleider op vrijwillige basis aangesteld die de werkzaamheden rond de paarden en de kinderen coördineerde. In 1978 besloot Scouting de manege-activiteiten af te stoten.

Een groep vrijwilligers richtte op 13 juni 1979 de "Stichting Jeugdruiters de Eendenkooi" op, die zich ten doel stelde door middel van o.a. het beoefenen van de paardensport en alles wat daarmee samenhangt een bijdrage te leveren aan een zinvolle vrijetijdsbesteding van vormende en recreatieve aard voor de jeugd, onder meer door het geven, organiseren en verzorgen van paardrijlessen, paarden en materiaal, ruiterkampen en evenementen, cursussen en instructieavonden. Van het Buitencentrum de Eendenkooi maken nu zowel Scouting als "Stichting Jeugdruiters de Eendenkooi" gebruik. Het bestuur van de stichting werd samengesteld uit instructeurs, ruiters en ouders. Vanaf 1979 werd de toekomst van "Stichting Jeugdruiters de Eendenkooi" geboren.

Sinds 2010 is een nieuw bestuur bezig met een aantal nieuwe beleidsontwikkelingen. Allereerst vond zij het van belang een geschoold instructieteam creëren. Dit is vanaf juni 2012 een feit geworden. Ook heeft het bestuur haar eigen organisatie goed onder de loep genomen en bepaald dat zij eigenlijk liever een verenging willen zijn. Sinds februari 2012 gaan wij verder door het leven als Vereniging Jeugd en Paard de Eendenkooi.

Door de jaren heen zijn er diverse nieuwe opstallen gecreëerd met als laatste nieuwe aanwinst (sinds oktober 2013) het "Buurthuis van de Toekomst" die o.a. wordt gebruikt als kantine voor de manege. Ook zijn in 2014 diverse paddocks aangelegd, zodat de manegepaarden dagelijks in de frisse lucht kunnen spelen en van het zonnetje kunnen genieten!