logo buurthuis van de toekomst

In de Haagse Buurthuizen van de Toekomst (BvdT) werken sportclubs, scholen, culturele instellingen, ondernemers en andere organisaties in de wijk slim met elkaar samen. Ook wij hebben, net als veel andere sportclubs in Den Haag, zo’n buurthuisfunctie. Naast een manege zijn we dus ook een plek waar mensen samenkomen voor een training, coaching, workshop, of andere activiteit. Een BvdT is er voor de sociale cohesie van de buurt, zodat iedereen een beetje meer zorg en aandacht krijgt voor elkaar. Ons clubgebouw heeft een speciale buurthuis-rol, want door hoe we georganiseerd zijn, staat onze deur niet zomaar altijd open. Wel staan we steeds open voor samenwerking met maatschappelijke organisaties, bieden we jaarlijks ruimte aan initiatieven zoals de Zomerschool, en faciliteren we paardencoaching via verschillende trainers aan bijvoorbeeld cliënten in de GGZ. Wij organiseren activiteiten zonder, maar vooral ook met de paarden en zoeken steeds verbinding met onze missie. 

Het ontwikkelen van jeugd en volwassenen met name tot betrokken recreatieruiters, waarbij we een voorbeeld willen zijn op het gebied van paardenwelzijn, en waarbij we in de omgeving een maatschappelijke functie vervullen die daarbij past.

Door het paardenwelzijn centraal te stellen, kunnen we dus niet alles aanbieden.