Bezoekadres

Onze manege vind je in het Zuiderpark in Den Haag

Marie Heinenweg 6
2533 SX
Den Haag

Wilt u contact met ons dan graag per e-mail.

manege@eendenkooi.nl

Telefonisch zijn we minder goed bereikbaar.

070 367 5773

Huisregels

Onze paarden hebben dagelijks een goede verzorging en evenwichtige belasting nodig. Paardrijden betekent dat je kiest voor een vrijetijdsbesteding die er altijd is, omdat de paarden er altijd zijn. Dat stelt eisen aan een ieder die lid wordt. Om misverstanden hierover te voorkomen, is het belangrijk dat we afspraken maken met elkaar. Hiervoor hebben een aantal regels opgesteld die ‘de juiste omgang met elkaar’ duidelijk maken. Deze huisregels vind je hier


Omdat het om de meest voorkomende situaties gaat zijn in de regels geen bepalingen opgenomen voor extreme of uitzonderlijke situaties zoals bijvoorbeeld langdurige ziekte. In dergelijke situaties beslist het bestuur, rekening houdend met de omstandigheden en de algemeen gangbare maatschappelijke normen aangaande de desbetreffende situatie. Deze huisregels zijn vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van april 2019 en blijven van kracht tot een volgende wijziging. Het manegebestuur zal de regels uitsluitend veranderen in overleg met de ledenvergadering. Een voorgenomen wijziging zal aan elke ruiter worden bericht per mail en/of via de eigen instructeur. Een actueel exemplaar van de huisregels is altijd aanwezig in de kantine.

Veiligheid en ongewenst gedrag
Manege de Eendenkooi wil dat haar leden en bezoekers zo veilig mogelijk en in een goede onderlinge sfeer op het terrein van de manege kunnen zijn. Alle vrijwilligers hebben dat doel voor ogen, maar ook jij hebt een belangrijke eigen verantwoordelijkheid om aan dit doel bij te dragen. Om dit te kunnen waarborgen is het belangrijk dat we een aantal afspraken met elkaar maken. Veel gaat vanzelfsprekend en is onderdeel van de jarenlange cultuur van onze manege. Van sommige zaken is het goed om ze op papier te zetten. We vragen onze vrijwilligers om deze afspraken die zijn neergelegd in de Gedragscode sociale veiligheid van Manege de Eendenkooi te ondertekenen. 


Klachtenprocedure
Voor klachten waar je mee naar het bestuur wilt stappen, bijvoorbeeld omdat je vindt dat degene bij wie je eerder hebt geklaagd er niet voldoende mee heeft gedaan, hebben we een klachtenprocedure. 


Vertrouwenspersoon
Misschien gebeuren er dingen binnen onze manege waar je moeite mee hebt en kun je daar moeilijk over praten met de betrokken mensen. In dat geval is het fijn als je (eventueel anoniem) bij iemand terecht kunt. Je kunt dan terecht bij onze vertrouwenspersoon, Moniek Beirnaert, zij is te bereiken op:
telefoon: 06 29 13 96 98
e-mail: moniekbeirnaert@gmail.com