Wat kost een les en hoe werkt het betalingssysteem?

  • Losse lessen kosten € 16,50 per uur;
  • Wij geven les aan kinderen vanaf 8 jaar;
  • Een leskaart kost € 135,- (10 lessen). Alle lessen van deze leskaart moeten binnen 3 maanden worden gevolgd. 
  • Een privéles van een half uur kost twee lessen van je leskaart of € 33,-. Een privéles van een uur kost drie lessen of € 49,50;
  • Wil je, naast je reguliere les, nog een keer in die week extra rijden, dan wordt er slechts een halve les van je kaart afgeschreven. Als je twee vaste rij-uren in de week wilt bezetten, dan worden er twee lessen afgeschreven;
  • De leskaarten zijn persoonlijk; er kan dus niet door iemand anders gebruik van worden gemaakt. Wanneer, door welke omstandigheid dan ook, een ruiter stopt met het nemen van rijlessen, dan vindt geen terugbetaling plaats;
  • Een les afzeggen moet tenminste 24 uur van te voren. Er wordt dan wel een halve les van je kaart afgeschreven; je kunt de gemiste les op een ander tijdstip inhalen. Dan zal er ook weer een halve les worden afgeschreven, dit kost je dan niets extra's;
  • Bel je niet af, dan wordt er een hele les van je kaart afgeschreven. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, deze zullen apart beoordeeld worden;
  • Om deel te kunnen nemen aan de rijlessen moet je lid zijn van de vereniging. De kosten die aan het lidmaatschap zijn verbonden bedragen €25 per persoon per verenigingsjaar.

NB: Wie lid wordt van de manege wordt ook aangemeld bij de FNRS/KNHS en krijgt daarmee een ruiterpaspoort. De kosten voor het FNRS/KNHS-lidmaatschap zijn voor eigen rekening en lid zijn of blijven is niet verplicht. De FNRS kost in 2017 €20,60 per jaar.