logo buurthuis van de toekomst

In het Buurthuis van de Toekomst (BvdT) werken sportclubs, scholen, culturele instellingen, ondernemers en andere organisaties in de wijk slim met elkaar samen. Ook wij hebben, net als veel andere sportclubs in Den Haag, zo’n functie. Naast een manege zijn we dus ook een plek waar mensen samenkomen voor een cursus, workshop, of andere activiteit. Een BvdT is er voor de sociale cohesie van de buurt, zodat iedereen voor iedereen een beetje meer zorg en aandacht heeft. Ons nieuwe clubgebouw heeft een speciale buurthuis-rol, want onze deur staat niet gewoon altijd open. Wij organiseren allerlei activiteiten zonder, maar vooral ook met de paarden.

Ruimte voor (o.a.)….

  • Programma’s voor kleine en grote mensen die tegen zichzelf en hun omgeving aanlopen. Om ze weerbaarder en krachtiger te maken, waarbij talenten en valkuilen (her)ontdekt worden. Paarden in de School, Paarden in Huis en Paarden op het Werk zijn programma’s die hiervoor ontwikkeld zijn
  • Ondernemers die hier trainingen en workshops volgen, dan wel elkaar kunnen ontmoeten. Om van elkaar te leren, een betere ondernemer te worden om elkaar en de maatschappij te kunnen helpen
  • Ouderen die gewoon even willen genieten van het groen en van de aanwezigheid van dieren

Wij spelen met ons BvdT in op de huidige sociale problematiek in Den Haag en koppelen mensen en partijen meer aan elkaar. Dit zorgt voor sociale cohesie in een maatschappij die dit hard nodig heeft. Dit levert een win-win situatie voor de vereniging, de paarden en de mensen die hier naartoe komen.

Wilt u meer weten over ons Buurthuis van de Toekomst? Bel 06-42304081


 

De officiële opening van het Buurthuis van de Toekomst, gemaakt door Haagsche Dingen: